VĮ "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija"

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrasis planas

Rengimo pradžios data: 2014-07-22

TPD rūšis: bendrasis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre Nr.:

Parengiamojo etapo dokumetai:

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimas Nr.. 720 "Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano rengimo"
http://www.sumin.lt/files/uploads//Nutarimas.pdf

- Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio rido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano planavimo darbų programa
http://www.sumin.lt/files/uploads//programa_%281%29.pdf

- Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014-08-19 įsakymas Nr. 3-341
http://www.sumin.lt/files/uploads//isakymas2_%283%29.pdf

- Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014-09-26 įsakymas Nr. 3-370-(E)
http://www.sumin.lt/files/uploads//Isakymas_%281%29.pdf

- Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano planavimo darbų programos priedas
http://www.sumin.lt/files/uploads//1%20priedas%20%28shema%29_%281%29.pdf

Rengimo etapo dokumentai:

- Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemė, vidinės akvatorijs, išorinio reido ir susijusio infrastruktūros) bendrojo plano esama būklė. Lietuvos respublikos susisiekimo ministerijos 2016-02-05 raštasNr.2-436(112). Nuoroda: www.portofklaipeda.lt/esama-bukle

- Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano koncepcija ir strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Lietuvos respublikos susisiekimo ministro 2017-06-13 raštas Nr.2-1846. Nuoroda: www.portofklaipeda.lt/koncepcija-bp

Baigiamojo etapo dokumentai:

- Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano konkretizuotų sprendinių viešinimas. Nuoroda: www.portofklaipeda.lt/viesas-svarstymas.

- Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemė, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastrukūros) bendrojo plano baigiamojo susirinkimo - konferencijos įvykusio 2018-08-06 d. 13 val. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos II a. posėdžių salėje, protokolas 2018-08-07 Nr.1/ 2018-08-09 Nr.V2-257. Nuoroda: www.portofklaipeda.lt/viesas-svarstymas

- Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano konkretizuotų sprendinių, patikslintų ir pakoreguotų pagal gautus visuomenės pasiūlymus, pakartotinis viešinimas. Nuoroda: www.portofklaipeda.lt/viesas-svarstymas.

- Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemė, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano baigiamojo susirinkimo - konferencijos įvykusio 2018-11-19 d. 13 val. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos II a. posėdžių salėje, protokolas Nr.1/ 2018-11-22 Nr.V2-389. Nuoroda: www.portofklaipeda.lt/viesas-svarstymas

 


Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  faks. (8-5)2723620,
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210