AB „Lietuvos geležinkeliai“

1. EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA SPECIALUSIS PLANAS

Rengimo pradžios data: 2014-11-27

TPD rūšis: Ypatingos valstybinės svarbos projekto „Rail Baltica" specialusis planas

Būsena: Baigtas.Įsigaliojo

Registracija TPD registre Nr.: T00079723

Registracijos data: 2017-01-23

Parengiamojo etapo dokumentai:

1) LR Vyriausybės 2013 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. 438 „Dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto „Rail Baltica" Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano rengimo pradžios ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1195 „Dėl europinio standarto geležinkelio linijos nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos tiesimo parengiamųjų darbų plano patvirtinimo" 1 punktas - „pradėti rengti ypatingos valstybinės svarbos projekto „Rail Baltica" Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialųjį planą".

2) LR susisiekimo ministro 2014 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3-260 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3-371 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo" pakeitimo" patvirtinta specialiojo plano planavimo darbų programa.

Nuorodos:

http://www.sumin.lt/files/uploads/Isakymai/Isakymas.pdf.

 http://www.rail-baltica.lt/content/archive.php?act=detail&lang_id=1&cat_id=2&subcat_id=10&cont_id=410

 

Pranešimas apie teritorijų  planavimo dokumento viešinimą nuoroda: 

http://www.rail-baltica.lt/content/archive.php?act=detail&lang_id=1&cat_id=5&subcat_id=13&cont_id=417

Rengimo etapo dokumentai:

Pranešimas apie specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai  vertinimą nuoroda:   

http://www.rail-baltica.lt/content/archive.php?act=detail&lang_id=1&cat_id=2&subcat_id=10&cont_id=427

Pranešimas apie parengtą  specialiojo plano plėtros koncepciją ir parengtą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą nuoroda:

https://www.dropbox.com/s/rumeb1fkli8ez7g/RB%20SP%20SPAV%2020150429%20END%20v%201%2000.docx?dl=0

http://www.rail-baltica.lt/content/archive.php?act=detail&lang_id=1&cat_id=2&subcat_id=10&cont_id=410

Pranešimas apie patikslintą specialiojo plano plėtros koncepciją ir patikslintą  strateginio  pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą nuoroda:

http://publicity.lt/15-informuojame-kad-patikslinta-europinio-standarto-gelezinkelio-linijos-kaunas-lietuvos-ir-latvijos-valstybiu-siena-specialiuoju-planu-planuojamos-teritorijos-pletros-koncepcijos-ataskaita-ir-strateginio-pasekmiu-aplinkai-vertinimo-ataskaita

Informuojame, kad 2015-12-08 LR susisiekimo ministerija pritarė Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano plėtros koncepcijos I alternatyvai.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pasitarimo dėl  Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano plėtros koncepcijos 2015-12-15 protokolo Nr. 8-172 nuoroda:

  http://www.rail-baltica.lt/content/archive.php?act=detail&lang_id=1&cat_id=2&subcat_id=10&cont_id=410

Baigiamojo etapo dokumentai:

Informacija visuomenei apie parengtą Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir  Latvijos valstybių siena specialųjį planą  nuoroda:

  http://www.rail-baltica.lt/files/file_lccwo75ku7.1.00.pdf

Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano sprendiniai nuoroda:

http://www.publicity.lt/29-specialusis-planas-001

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a4d42a70de1b11e69ae9f38427b46dd7

Specialusis planas paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

                 ------------------------------------------------------------


Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  faks. (8-5)2723620,
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210