Dažnai užduodami klausimai

Vaizdo instrukcijos:

1. Kaip prisijungti prie sistemos ir pateikti prašymą atstovauti juridiniam asmeniui? (WMV)
2. Kaip susirasti TPDRIS naudotojo vardą ir pasikeisti slaptažodį? (WMV)
3. Kaip atlikti detaliojo plano sprendinių koregavimą savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu statinio projekto rengimo metu? (WMV)
4. Kaip TPDRIS paskelbti sprendinius? (WMV)
5. Kaip pakoreguoti planuojamos teritorijos ribą? (WMV)
6. Kaip pakoreguoti teritorijų planavimo dokumento sprendinius? (WMV)
7. Kaip pakeisti TPDRIS paskelbtus sprendinius? (WMV)
8. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų techninių klaidų, spragų ir kolizijų taisymas. (WMV)
9. Kaip elektroniniu būdu pateikti pasiūlymą dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento? (WMV)
10. Kaip pateikti atsakymą į visuomenės TPDRIS pateiktus pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento? (WMV)
11. Kaip į TPDRIS įtraukti raštu pateiktus visuomenės pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento ir pateikti atsakymus į juos? (WMV)
12. Kaip TPDRIS nutraukti teritorijų planavimo procesą? (WMV)
13. Kaip TPDRIS sustabdyti teritorijų planavimo procesą? (WMV)
14. Kaip TPDRIS tęsti sustabdytą teritorijų planavimo procesą? (WMV)
15. Kaip TPDRIS panaikinti Teritorijų planavimo komisijos (TPK) nario paskelbtą administracinį sprendimą? (WMV)
16. Kaip TPDRIS panaikinti Teritorijų planavimo komisijos (TPK) pirmininko paskelbtą administracinį sprendimą? (WMV)
17. Kaip TPDRIS panaikinti Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos paskelbtą administracinį sprendimą? (WMV)
18. Kaip TPDRIS pasirašyti teritorijų planavimo proceso dokumentus el. parašu? (WMV)
19. Kaip TPDRIS pasirašyti teritorijų planavimo proceso dokumentus mobiliuoju parašu? (WMV)
20. Kaip TPDRIS paskirti atsakingą užduoties vykdytoją? (WMV)

21. Kaip išduoti planavimo sąlygas? (PDF)
22. Kaip pateikti prašymą išduoti teritorijų planavimo sąlygas? (PDF)
23. Kaip pateikti atsakymą planavimo organizatoriui išnagrinėjus jo prašymą išduoti teritorijų planavimo sąlygas? (PDF)
24. Kaip suderinti teritorijų planavimo dokumentą (TPD) Teritorijų planavimo komisijoje (TPK)? (PDF)
25. Dėl planavimo iniciatoriaus įgaliojimo teritorijų planavimo dokumento rengėjui atlikti planavimo iniciatoriaus veiksmus TPDRIS. (PDF)
26. Kaip įkelti elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą ADOC formatu? (PDF)
27. Kaip sistemoje panaikinti arba pakeisti planavimo iniciatorių? (PDF)

Jūsų nuomonė apie inspekcijos veiklą

Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  faks. (8-5)2723620,
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210